ajovalmennus

Luento: Ajotapa - yrityksen turvallisuusriski vai imagomarkkinointia?

Luennon tarkoituksena on nostaa esiin ajotavan vaikutus; omaan ja muiden turvallisuuteen, yrityskuvaan sekä ajamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Luennon kesto on 2 tuntia ja se sopii hyvin yhdeksi aiheeksi yrityksen sisäiseen koulutukseen. Ajamiseen ja liikenteen riskeihin liittyy paljon vahvoja uskomuksia. Nämä uskomukset saavat osan ihmisistä ajamaan jatkuvasti korkealla riskitasolla. Asioiden tarkastelu uudesta näkökulmasta voi aiheuttaa pysyvän muutoksen totuttuihin tapoihin. Ajotapa vaikuttaa kolaririskin lisäksi merkittävästi myös yrityksen imagoon, mikäli autossa on yrityksen tunnukset. Ajaessaan yrityksen tunnuksin varustettua autoa kuljettaja "pukeutuu" autoon ja hänen ajotapansa muokkaa jatkuvasti yrityskuvaa.

Ajovalmennus

Valmennuksen tavoitteena on perehdyttää kuljettaja CF-menetelmään sekä harjoitella hätätilanneharjoituksia niin kaupunki-kuin maantieajossakin. Kurssi sisältää 4,5 tuntia teoriaopetusta ja 3 tuntia yksilöllistä ajoharjoittelua. Henkilökohtainen ajovalmennus aloitetaan ajonanalyysillä, josta saa kirjallisen palautteen. Analyysi antaa pohjan harjoitella juuri niitä asioita joita kuljettaja tarvitsee turvallisuutensa parantamiseksi. Valmennuksen sisältyy myös taajamaliikenteen hätätilanneharjoituksia kuten peräänajon väistäminen, jarrutus ja väistö. Harjoitukset pyritään tekemään pitävällä tiellä. Maantiellä tapahtuviin hätätilanneharjoituksiin sisältyvät mm. pientareelle putoaminen ja nokkakolarin väistäminen sekä hätäjarrutus ABS-jarruilla maantienopeudesta. Lopuksi ajettavan analyysin uusinnan tarkoituksena on osoittaa että turvallinen ajotapa on myös nopeaa ja taloudellista etenemistä. Yritysvalmennuksissa työnantaja saa halutessaan jokaisesta kuljettajasta raportin johon on yksilöity heidän ajotapansa, riskitasonsa sekä ajon taloudellisuus.

Collisionfree! -menetelmä

Valmennuksen tavoitteena on perehdyttää kuljettaja CF-menetelmään. Kurssi sisältää 2,5 tuntia teoriaa ja 1,5 tuntia yksilöllistä ajoharjoittelua. Henkilökohtainen ajovalmennus aloitetaan ajonanalyysillä, josta saa kirjallisen palautteen. Kartoitus antaa pohjan harjoitella juuri niitä asioita joita kuljettaja tarvitsee turvallisuutensa parantamiseksi. Lopuksi ajettavan kartoituksen uusinnan tarkoituksena on osoittaa että turvallinen ajotapa on myös nopeaa ja taloudellista etenemistä.

Kaupunkiajo

Kaupunkiajovalmennus on jatko-osio CF-menetelmävalmennukselle, se sisältää 2,5 tuntia teoriaa ja 1,5 tuntia yksilöllistä ajoharjoittelua. Ajoharjoittelu sisältää hätätilanneharjoitukset mm. peräänajon väistäminen, jarrutus ja väistö kuivalla tiellä. Kaupunkiajovalmennus sisältää myös henkilökohtaisen ajoanalyysin.

Maantieajo

Valmennus on jatko-osio CF-menetelmävalmennukselle. Se sisältää 2,5 tuntia teoriaa ja 1,5 tuntia yksilöllistä ajoharjoittelua. Ajoharjoittelu sisältää hätätilanneharjoitukset maantiellä mm. tehokas jarrutus ABS-jarruilla maantienopeudesta, pientareelta palaaminen ja nokkakolarin väistö. Maantieajovalmennus sisältää myös henkilökohtaisen ajoanalyysin.

Talviajovalmennus

Tarkoitettu kehittämään valmiuksia talviajoon. Se sisältää 1 tunnin teoriaa ja 2,5 tuntia ajoharjoittelua. Valmennus alkaa teoriaosiolla, jossa pohditaan keinoja välttää talvella syntyvät vaaratilanteet ennakolta ja käydään läpi tulevat harjoitukset eli toimintamallit hätätilanteita varten. Teorian jälkeen siirrytään radalle ja käytännön harjoituksissa kehitetään taitoja selvitä hätätilanteesta liukkaalla kelillä. Liukkaankelinradalla valmennus toteutetaan pienryhmissä omilla autoilla Luokkatilat mahdollistavat kokousten yhdistämisen Talviajovalmennukseen.

Ekoajovalmennus

Tarkoitettu kehittämään taloudellista ja ympäristöystävällistä ajotapaa. Teoriaosiossa pohditaan auton ekologista käyttöä kokonaisuutena. Henkilökohtaisessa ajotapakartoituksessa ja käytännön harjoittelussa keskitytään ekologisen ajotavan omaksumiseen. Valmennus voidaan toteuttaa pienryhmissä tai kokonaan henkilökohtaisena valmennuksena. Henkilökohtainen ajotapakartoitus ja käytännön harjoittelu toteutetaan Ajovalmennuksen kalustolla. Ekoajovalmennus sisältää kahden tunnin teoriaosion ja puolentoista tunnin mittaisen henkilökohtaisen ajotapakartoituksen liikenteessä. Valmennuksesta saa henkilökohtaisen kirjallisen palautteen.